Treść artykułu

Zmian rachunku bankowego opłaty skarbowej

Szanowni Państwo,

informujemy że od dnia 01.01.1.2020 w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonuje nowy numer rachunku bankowego do wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat z tytułu opłaty skarbowej na nowo wskazany rachunek (podany poniżej).

 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070