Treść artykułu

Wykonanie usług portierskich w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie – ZGN-P-28-2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 220dc5fd-0992-4e48-ac76-d52543e72e5c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00327406/01

Data ogłoszenia: 2021-12-22

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług portierskich w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2021-12-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-29 10:30

 

Do pobrania: