Treść artykułu

Wykazy nr 2 i 3 – nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284,471,782) podaje się  do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat n/w nieruchomości położone na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

 

WYKAZ  Nr ZGN/2/2020

 

Adres i oznaczenie  nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona              do wydzierżawienia  

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego

 

Termin wnoszenia opłat  

Zasady aktualizacji czynszu

Informacje                            o przeznaczeniu

nieruchomości

 

ul. Krasnobrodzka

część dz. ew. nr 19

w obrębie  4-08-03

 

 

1850,00 m2

 

grunt zagospodarowany

 

usytuowanie ekspozycji samochodów nowych

 

4,24 zł za 1m2 gruntu   + podatek VAT 23%

 

do dnia              10-go każdego miesiąca

 

zmiany czynszu dzierżawnego jeden raz  w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą                     od 1 stycznia następnego roku               – według wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                        do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

 

 

kontynuacja dzierżawy

 

ul. Smoleńska

część dz. ew. nr 6/2

w obrębie 4-10-13

 

230,00 m2

 

grunt zagospodarowany

 

usytuowanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych

 

 

1,25 zł   za 1m2 gruntu +  podatek VAT 23%

 

do dnia              10-go każdego miesiąca

 

 

 

kontynuacja dzierżawy

 

WYKAZ  Nr ZGN/3/2020

 

Adres i oznaczenie  nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona              do wydzierżawienia  

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania nieruchomości Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego Termin wnoszenia opłat  

Zasady aktualizacji czynszu

Informacje                            o przeznaczeniu

nieruchomości

 

ul. Praska

część dz. ew. nr 123

w obrębie  4-10-12

 

 

około 400 m2

 

teren nieutwardzony, niezagospodarowany

 

utwardzenie terenu, ogrodzenie wydzierżawionej powierzchni nieruchomości

 

3,82 zł za 1m2 gruntu                             + podatek VAT   23%

 

do dnia              10-go każdego miesiąca

zmiany czynszu dzierżawnego jeden raz  w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą                     od 1 stycznia następnego roku               – według wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                        do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

 

w celu usytuowania                          ogródka restauracyjnego

 

Do pobrania: