Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych.

Tabela nr 1. Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) na dzień 28.02.2019r.
LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1 Radzymińska 111a 33,79 parter w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, co, elektryczność 01.02.2019r. 2 pomieszczenia z wc, do remontu, poprzednia branża – usługi krawieckie
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1. Święciańska 12 35,30 suterena w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 01.05.2018 r. 1 pomieszczenie  z  wc, do remontu, poprzednia branża – magazyn
2. Rajgrodzka 14 11,00 parter w budynku mieszkalnym inst. elektryczna 01.06.2018 r. 1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego,  poprzednia branża – magazyn
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 Mieszko I 1026,07 część wylotowa tunelu metra brak instalacji 01.03.1999 r. obiekt w złym stanie technicznym
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak