Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.03.2020 r.

Kategoria Ogłoszenia
LPAdres lokaluPowierzchnia podstawowa m2.Powierzchnia dodatkowa m2.UsytuowanieWyposażenie w mediaPustostan od dniaMożliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIEUwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
123456789
Lokale handlowo-usługowe
1Święciańska 615,980parter w bud. mieszkalnyminst. wod-kan, elektryczność16.12.2019 r.NIE1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- handel używaną odzieżą
2Radzymińska 195200,870parterowy budynek użytkowyinst. wod-kan, co – lokalna kotłownia olejowa, elektryczność01.02.2020 r.NIE7 pomieszczeń z wc, do remontu,                             poprzednia branża- handel zabawkami
Lokale gastronomiczne
1brak
Lokale magazynowe
1Naczelnikowska 5015,790parter w bud. mieszkalnyminst. co,  elektryczność06.03.2020r.NIE1 pomieszczenie, do remontu, poprzednia branża- magazyn materiałów budowlanych
Lokale biurowe
1Dalanowska 3012,980parter w bud. mieszkalnyninst. wod-kan, elektrycznośc06.03.2020r.NIE1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – biuro
Pracownie plastyczne
1brak
Inne lokale użytkowe
1brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1brak