Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) wg stanu na dzień 31.07.2016 r.

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1 Radzymińska 252 40,22 parter w budynku mieszkalnym inst. wod – kan 01.04.2016 r. 2 pomieszczenia, budynek stanowi współwłasnośc m.st. Warszawy ( 3/4 udziału )  i osoby fizycznej,     do wynajecia w drodze konkursu
2 Łojewska 12 581,99 145,37 parter + piwnica w pawilonie wolnostojącym inst. wod – kan, co. 23.07.2016 r. poprzednia branża – sklep, do remontu bieżącego,                    do wynajęcia w drodze konkursu
3 Rembielińska 15 55,18 0 parter w budynku mieszkalnym inst. wod – kan, ccw, co. 23.07.2016 r. 3 pomieszczenia, poprzednia branża – sklep,            do remontu bieżącego, do wynajęcia w drodze konkursu
Lokale gastronomiczne
Lokale magazynowe
1 Goscieradowska 3a 22,00 zamurowany prześwit bramowy brak instalacji 01.11.2011 r. 1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego,                  do wynajęcia w drodze konkursu
Lokale biurowe
Boksy handlowe
Inne lokale użytkowe
1 Mieszko I 1026,07 część wylotowa tunelu metra brak instalacji 01.03.1999 r. obiekt do wynajęcia poza konkursem
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze