Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.01.2021 r.

LPAdres lokaluPowierzchnia podstawowa m2.Powierzchnia dodatkowa m2.UsytuowanieWyposażenie w mediaPustostan od dniaMożliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIEUwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
123456789
Lokale handlowo – usługowe
1św. Wincentego 6418,500parter w budynku mieszkalnyminst. wod-kan, co i cwu, elektryczność16.11.2020 r .NIElokal składa się z 1 pomieszczenia z wc,                                                      lokal przeznaczony do wynajęcia  w drodze konkursu,        rozstrzygnięcie konkursu w dniu 16.02.2021 r.
Lokale gastronomiczne
brak
Lokale magazynowe
brak
Lokale biurowe
brak
Pracownie plastyczne
brak
Inne lokale użytkowe
1Suwalska 11316,2850,60parter w pawilonie handlowo – usługowyminst. wod-kan, co i cwu, elektryczność01.07.2020 r.NIElokal do dyspozycji Urzędu Dzielnicy Targówek, planowane przeznaczenie:  utworzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
2Suwalska 1172,70I piętro w pawilonie handlowo – usługowyminst. wod-kan, co i cwu, elektryczność01.12.2020 r.NIElokal przeznaczony do najmu poza konkursem  na rzecz państwowych i samorządowych   jednostek organizacyjnych
3św. Wincentego 8562,86parter w pawilonie handlowo – usługowyminst. wod-kan, co i cwu, elektryczność01.01.2021 r.NIEOśrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Targówek wystąpił z wnioskiem  o  użyczenie lokalu,  sprawa do rozpatrzenia przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
brak