Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 30.04.2020 r.

Kategoria Ogłoszenia
LPAdres lokaluPowierzchnia podstawowa m2.Powierzchnia dodatkowa m2.UsytuowanieWyposażenie w mediaPustostan od dniaMożliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIEUwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
123456789
Lokale handlowo-usługowe
1Święciańska 615,980parter w bud. mieszkalnyminst. wod-kan, elektryczność16.12.2019 r.NIE1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- handel używaną odzieżą
2Radzymińska 195200,870parterowy budynek użytkowyinst. wod-kan, co – lokalna kotłownia olejowa, elektryczność01.02.2020 r.NIE7 pomieszczeń z wc, do remontu,                             poprzednia branża- handel zabawkami
3M.Ossowskiego 949,890parter w bud. mieszkalnyminst. wod-kan, co i cwu, elektryczność24.04.2020 r.NIE2 pomieszcenia z wc, do remontu, poprzednia branża- usługi rehabilitacyjne
4św. Wincentego 6418,500parter w bud. mieszkalnyminst. wod-kan, elektryczność24.04.2020 r.NIE1 pomieszczenie z wc, poprzednia branża- usługi fryzjerskie
5św. Wincentego 8524,230I piętro w pawilonie handlowo – usługowyminst. wod-kan, co i cwu, elektryczność01.04.2020r.NIE1 powmieszczenie z wc, poprzednia branża – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
Lokale gastronomiczne
1Smoleńska 9422,0611,86parter  + piwnica w budynku mieszkalnyminst. wod-kan, gazowa,  elektryczność01.10.2019 r.NIE1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – przygotowywanie           i podawanie posiłów  (kebab)
Lokale magazynowe
1Naczelnikowska 5015,790parter w bud. mieszkalnyminst. co,  elektryczność06.03.2020 r.NIE1 pomieszczenie, do remontu, poprzednia branża- magazyn materiałów budowlanych
Lokale biurowe
1Dalanowska 3012,980parter w bud. mieszkalnyninst. wod-kan, elektryczność06.03.2020 r.NIE1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – biuro
Pracownie plastyczne
1brak
Inne lokale użytkowe
1brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1brak