Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 30.04.2020 r.

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokale handlowo-usługowe
1 Święciańska 6 15,98 0 parter w bud. mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 16.12.2019 r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- handel używaną odzieżą
2 Radzymińska 195 200,87 0 parterowy budynek użytkowy inst. wod-kan, co – lokalna kotłownia olejowa, elektryczność 01.02.2020 r. NIE 7 pomieszczeń z wc, do remontu,                             poprzednia branża- handel zabawkami
3 M.Ossowskiego 9 49,89 0 parter w bud. mieszkalnym inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność 24.04.2020 r. NIE 2 pomieszcenia z wc, do remontu, poprzednia branża- usługi rehabilitacyjne
4 św. Wincentego 64 18,50 0 parter w bud. mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 24.04.2020 r. NIE 1 pomieszczenie z wc, poprzednia branża- usługi fryzjerskie
5 św. Wincentego 85 24,23 0 I piętro w pawilonie handlowo – usługowym inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność 01.04.2020r. NIE 1 powmieszczenie z wc, poprzednia branża – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
Lokale gastronomiczne
1 Smoleńska 94 22,06 11,86 parter  + piwnica w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, gazowa,  elektryczność 01.10.2019 r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – przygotowywanie           i podawanie posiłów  (kebab)
Lokale magazynowe
1 Naczelnikowska 50 15,79 0 parter w bud. mieszkalnym inst. co,  elektryczność 06.03.2020 r. NIE 1 pomieszczenie, do remontu, poprzednia branża- magazyn materiałów budowlanych
Lokale biurowe
1 Dalanowska 30 12,98 0 parter w bud. mieszkalnyn inst. wod-kan, elektryczność 06.03.2020 r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – biuro
Pracownie plastyczne
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak