Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 28.02.2021 r.

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokale handlowo – usługowe
1 św. Wincentego 64 18,50 0 parter w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność 16.11.2020 r . NIE najemca lokalu został wyłoniony w konkursie, umowa zostanie zawarta w m-cu marcu
Lokale gastronomiczne
brak
Lokale magazynowe
brak
Lokale biurowe
brak
Pracownie plastyczne
brak
Inne lokale użytkowe
1 Suwalska 11 316,28 50,60 parter w pawilonie handlowo – usługowym inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność 01.07.2020 r. NIE lokal do dyspozycji Urzędu Dzielnicy Targówek, planowane przeznaczenie:  utworzenie placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
2 Suwalska 11 72,70 I piętro w pawilonie handlowo – usługowym inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność 01.12.2020 r. NIE Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o. o. złożył wniosek o wynajem lokalu, sprawa do rozpatrzenia przez Zarząd Dzielnicy Targówek
3 św. Wincentego 85 62,86 parter w pawilonie handlowo – usługowym inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność 01.01.2021 r. NIE Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Targówek wystąpił z wnioskiem  o  użyczenie lokalu,  sprawa do rozpatrzenia przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
brak