Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień 31.10.2018 r.

LPAdres lokaluPowierzchnia podstawowa m2.Powierzchnia dodatkowa m2.UsytuowanieWyposażenie w mediaPustostan od dniaUwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1Łojewska 12594,75124,55parter z przynależną piwnicąinst. wod-kan, ccw, elektryczność01.10.2018r.pawilon wolnostojący
Lokale gastronomiczne
1brak
Lokale magazynowe
1Święciańska 1214,20parter w budynku mieszkalnyminst. elektryczna01.05.2018 r.1 pomieszczenie z wc, do remontu,               do konkursu w dniu 15.11.2018r.
2Święciańska 1235,30suterena w budynku mieszkalnyminst. wod-kan, elektryczność01.05.2018 r.1 pomieszczenie  z  wc, do remontu, poprzednia branża – magazyn, do konkursu w dniu 15.11.2018r.
3Rajgrodzka 1411,00parter w budynku mieszkalnyminst. elektryczna01.06.2018r.1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego,  poprzednia branża – magazyn, do konkursu w dniu 15.11.2018r.
Lokale biurowe
1Łojewska 2256,17piwnica w budynku mieszkalnyminst. wod-kan, ccw, c.o., elektryczność01.04.2018 r.2 pomieszczenia z  wc, do remontu, poprzednia branża – biuro, do konkursu         w dniu 15.11.2018r.
Boksy handlowe
1brak
Inne lokale użytkowe
1Mieszko I1026,07część wylotowa tunelu metrabrak instalacji01.03.1999 r.obiekt w złym stanie technicznym
2Dziewanny 717,90parter  w budynku mieszkalnyminst. wod-kan, elektryczność01.05.2018 r.1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża-pracownia malarska,        do konkursu w dniu 15.11.2018r.
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1brak