Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień 31.10.2017r.

Tabela nr 1. Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień  31.10.2017r.
LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1 M.Ossowskiego 9 49,89 0 parter w budynku mieszkalnym inst. wod.-kan., c.o., ccw. elektryczna 01.09.2017r. 2 pomieszczenia, wc, do remontu bieżącego, do wynajęcia w drodze  konkursu w dniu 03.11.2017r.
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1
Lokale biurowe
1 brak
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 Mieszko I 1026,07 część wylotowa tunelu metra brak instalacji 01.03.1999 r. obiekt do wynajęcia poza konkursem
2 Radzymińska 113 46,60 parter w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 02.10.2017r. 1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego
3 Radzymińska 113 13,50 parter w budynku mieszkalnym brak instalacji 02.10.2017r. 1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak