Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień 31.10.2017r.

Tabela nr 1. Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień  31.10.2017r.
LPAdres lokaluPowierzchnia podstawowa m2.Powierzchnia dodatkowa m2.UsytuowanieWyposażenie w mediaPustostan od dniaUwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1M.Ossowskiego 949,890parter w budynku mieszkalnyminst. wod.-kan., c.o., ccw. elektryczna01.09.2017r.2 pomieszczenia, wc, do remontu bieżącego, do wynajęcia w drodze  konkursu w dniu 03.11.2017r.
Lokale gastronomiczne
1brak
Lokale magazynowe
1
Lokale biurowe
1brak
Boksy handlowe
1brak
Inne lokale użytkowe
1Mieszko I1026,07część wylotowa tunelu metrabrak instalacji01.03.1999 r.obiekt do wynajęcia poza konkursem
2Radzymińska 11346,60parter w budynku mieszkalnyminst. wod-kan, elektryczność02.10.2017r.1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego
3Radzymińska 11313,50parter w budynku mieszkalnymbrak instalacji02.10.2017r.1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1brak