Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień 30.11.2018 r.

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1 Łojewska 12 594,75 124,55 parter i piwnica w pawilonie wolnostojącym inst. wod-kan, ccw, elektryczność 01.10.2018 r. do konkursu w dniu 27.12.2018 r.
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1 Święciańska 12 14,20 parter w budynku mieszkalnym inst. elektryczna 01.05.2018 r. 1 pomieszczenie,  do remontu, poprzednia branża – magazyn,  do konkursu w dniu 27.12.2018 r.
2 Święciańska 12 35,30 suterena w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 01.05.2018 r. 1 pomieszczenie  z  wc, do remontu, poprzednia branża – magazyn, do konkursu w dniu 27.12.2018 r.
3 Rajgrodzka 14 11,00 parter w budynku mieszkalnym inst. elektryczna 01.06.2018 r. 1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego,  poprzednia branża – magazyn, do konkursu w dniu 27.12.2018 r.
Lokale biurowe
brak
Boksy handlowe
brak
Inne lokale użytkowe
1 Mieszko I 1026,07 część wylotowa tunelu metra brak instalacji 01.03.1999 r. obiekt w złym stanie technicznym
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
brak