Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień 30.09.2018 r.

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1 brak
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1 Święciańska 12 14,20 parter w budynku mieszkalnym inst. elektryczna 01.05.2018 r. 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- magazyn
2 Święciańska 12 35,30 suterena w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 01.05.2018 r. 1 pomieszczenie  z  wc, do remontu, poprzednia branża – magazyn
3 Rajgrodzka 14 11,00 parter w budynku mieszkalnym inst. elektryczna 01.06.2018r. 1 pomieszczenie, do remontu kapitalnego,  poprzednia branża – magazyn
Lokale biurowe
1 Łojewska 22 56,17 piwnica w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, ccw, c.o., elektryczność 01.04.2018 r. 2 pomieszczenia z  wc, do remontu, poprzednia branża – biuro
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 Mieszko I 1026,07 część wylotowa tunelu metra brak instalacji 01.03.1999 r. obiekt w złym stanie technicznym
2 Dziewanny 7 17,90 parter  w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 01.05.2018 r. 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża-pracownia malarska
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak