Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień 30.04.2017r.

Tabela nr 1. Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – stan na dzień  30.04.2017r.
LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
Lokale handlowo-usługowe
1 Ks. Ziemowita 6 19,71 0 parter w budynku mieszkalnym inst. wod – kan 01.11.2016r. 1 pomieszczenie, do remontu,                do wynajęcia w drodze poza konkursem
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1 Swięciańska 6 15,98 0 parter w budynku mieszkalnym inst. wod – kan 01.12.2016r. 1 pomieszczenie, do remontu,                 do wynajęcia w drodze poza konkursem
2 Gilarska 36 15,75 0 parter w budynku mieszkalnym brak instalacji 01.01.2017r. 1 pomieszczenie, do remontu,             do wynajęcia w drodze konkursu
Lokale biurowe
1 brak
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 Mieszko I 1026,07 część wylotowa tunelu metra brak instalacji 01.03.1999 r. obiekt do wynajęcia poza konkursem
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak