Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 31.12.2019r.

Kategoria Ogłoszenia
LPAdres lokaluPow. podstawowa m2.Pow. dodatkowa m2.UsytuowanieWyposażenie w mediaPustostan od dniaMożliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów TAK/NIEUwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
123456789
Lokale handlowo-usługowe
1Smoleńska 9422,0611,86parter + piwnicainst. wod-kan, gazowa, elektryczność01.10.2019r.NIE1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – przygotowywanie i podawanie posiłów (kebab)
2Święciańska 615,980parterinst. wod-kan, elektryczność16.12.2019r.NIE1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – handel odzieżą używaną
Lokale gastronomiczne
1brak
Lokale magazynowe
1brak
Lokale biurowe
1brak
Boksy handlowe
1brak
Inne lokale użytkowe
1brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1brak