Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 31.12.2019r.

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokale handlowo-usługowe
1 Smoleńska 94 22,06 11,86 parter + piwnica inst. wod-kan, gazowa, elektryczność 01.10.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – przygotowywanie i podawanie posiłów (kebab)
2 Święciańska 6 15,98 0 parter inst. wod-kan, elektryczność 16.12.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – handel odzieżą używaną
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1 brak
Lokale biurowe
1 brak
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak