Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 31.07.2019 r.

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokale handlowo-usługowe
1 Barkocińska 2a 13,04 0 parter                     w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, elektryczność 16.06.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- handel
2 Radzymińska 128 16,1 0 parter                    w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, elektrycznośc 01.07.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- handel
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1 brak
Lokale biurowe
1 brak
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak