Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 31.01.2020r.

 

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokale handlowo-usługowe
1 Gościeradowska 1 55,56 0 suterena w budynku mieszkalnym inst. wod-kan, co i cwu, elektryczność 01.01.2020r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – usługi weterynaryjne
2 Smoleńska 94 22,06 11,86 parter  + piwnica inst. wod-kan, gazowa,  elektryczność 01.10.2019 r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – przygotowywanie           i podawanie posiłków  (kebab)
3 Święciańska 6 15,98 0 parter inst. wod-kan, elektryczność 16.12.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża – handel odzieżą używaną
Lokale gastronomiczne
1
Lokale magazynowe
1
Lokale biurowe
1
Pracownie plastyczne
1
Inne lokale użytkowe
1
Wieloletnie pustostany ze względu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1