Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 30.11.2019r.

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokale handlowo-usługowe
1 Smoleńska 94 22,06 11,86 parter               + piwnica inst. wod-kan, gazowa, elektryczność 01.10.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc,  do remontu,                         lokal na liście konkursowej,  składanie ofert                   do 12.12.2019r.
2 Radzymińska 111a 33,79 0 parter inst. wod-kan, gaz, co i ccw,  elektrycznośc 01.02.2019r. NIE 2 pomieszczenia z wc, do remontu, organizacja pozarządowa wystapiła z  wnioskiem o wynajem lokalu poza konkursem, w trakcie procedowania
3 św. Wincentego 30 17,01 0 parter inst. wod – kan, co i ccw, elektryczność 01.10.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc , do remontu,                      lokal na liście konkursowej,  składanie ofert                   do 12.12.2019r.
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1 brak
Lokale biurowe
1 brak
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak