Treść artykułu

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 30.09.2019r.

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokale handlowo-usługowe
1 Barkocińska 2a 13,04 0 parter inst. wod-kan, elektryczność 16.06.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- handel, na liście konkursowej
2 Radzymińska 111a 33,79 0 parter inst. wod-kan, gaz, co i ccw,  elektrycznośc 01.02.2019r. NIE 2 pomieszczenia z wc, do remontu, poprzednia branża- usługi krawieckie, lokal do wynajecia poza konkursem
3 Radzymińska 128 16,10 0 parter inst. wod-kan, elektryczność 01.07.2019r. NIE 1 pomieszczenie z wc, do remontu, poprzednia branża- handel, na liście konkursowej
4 Michała Ossowskiego 9 40,61 0 parter inst. wod-kan,co i ccw,  elektryczność 01.08.2019r. NIE 1 pomieszczenia z wc, stan techniczny dobry, poprzednia branża- bank, na liście konkursowej
5 św. Wincentego 18 11,45 0 parter inst. wod-kan,co i ccw,  gazowa, elektryczność 14.08.2019r. NIE 1 pomieszczenie, do remontu, poprzednia branża      – usługi (naprawa sprzętu RTV), na liście konkursowej
Lokale gastronomiczne
1 brak
Lokale magazynowe
1 brak
Lokale biurowe
1 brak
Boksy handlowe
1 brak
Inne lokale użytkowe
1 brak
Wieloletnie pustostany ze wzglęu na zły techniczny, niekorzystne usytuowanie, etc., a które wg oceny Zarządcy nadają się do przekwalifikowania na pomieszczenia gospodarcze
1 brak