Treść artykułu

Wykaz powierzchni elewacji budynków przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.

Adres budynku                     i oznaczenie nieruchomości

 

 

Opis  lokalizacji

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

Minimalna stawka  czynszu za 1 m2          pow.  netto
Termin wnoszenia opłat
Zasady aktualizacji opłat
 

 

Smoleńska 94

dz. ew. 23

obręb  4-10-12

 

 

 

ściana budynku

 

 

1,59 m2

udostępnienie  elewacji budynku  pod  kaseton                        – reklamę,   na rzecz najemcy  lokalu użytkowego                                         w  budynku Smoleńska 94  

 

20,00 zł

 

w terminie wskazanym                       w fakturze

zwaloryzowana stawka czynszu obowiązuje każdorazowo od maja roku, w którym Prezes GUS ogłasza średnioroczny wskaźnik wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych                          za rok ubiegły.
 

 

 

 

 

 

3,00 m2

udostępnienie  elewacji budynku  pod  markizę                     – reklamę,   na rzecz najemcy  lokalu użytkowego w  budynku Smoleńska 94

 

 

 

20,00 zł

 

w terminie wskazanym                       w fakturze

zwaloryzowana stawka czynszu obowiązuje każdorazowo od maja roku, w którym Prezes GUS ogłasza średnioroczny wskaźnik wzrostu  cen towarów i usług konsumpcyjnych                          za rok ubiegły.

 

 

 

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące najmu przedmiotowych części powierzchni elewacji budynków można składać w ZGN Targówek w terminie 21 dni                       od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGN  Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.