Treść artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek  m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 12 stycznia 2017r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego 81E (dz. ew. 17/1  w obrębie 4-08-23 o pow. 60,00m2 ).

 

Wykaz-dla-kupców.doc (154 pobrania)