Treść artykułu

Wykaz nieruchomości – dzierżawa terenu

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5)              w dniu 23.05.2016r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej        w Warszawie przy ul. Syrokomli 2   (dz. ew. 6/2 w obrębie 4-08-21) o pow. 45,00m2).