Treść artykułu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

 

 

Adres i oznaczenie  nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia  

Opis nieruchomości

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego  

Termin wnoszenia opłat

 

Zasady aktualizacji czynszu

 

ul. Cmentarna 21

dz. ew. 77 – cz. w obrębie 4-10-08

 

15,00 m2

 

grunt zagospodarowany

kontynuacja dzierżawy)

 

wiata blaszana                     z przeznaczeniem                        na  pom. gospodarcze

 

3,97 zł za 1m2  gruntu + podatek VAT 23%

 

 

 

czynsz dzierżawny płatny

z góry, na podstawie comiesięcznych faktur VAT, w terminie określonym w fakturach

 

zmiany czynszu dzierżawnego jeden raz  w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą         od 1 stycznia następnego roku               – według wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                        do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

 

Gościeradowska 5

dz. ew. 58 – cz.   w obrębie 4-10-08

 

 

(4 x 25,00 m2) 100,00 m2

 

grunt

niezagospodarowany

 

parkowanie                             4 samochodów wykonawców umów zawartych z ZGN

 

 

2,57 zł za 1m2  gruntu +  podatek VAT 23%

 
 

Wszeborska 8/10

dz. ew. 36 – cz. w obrębie 4-11-19

 

14,00 m2

 

grunt zagospodarowany

 

wiata blaszana                     z przeznaczeniem                        na  garażowanie samochodu

 

 

3,82  zł za 1m2  gruntu +  podatek VAT 23%