Treść artykułu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z 2021r. poz 11,) o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 23.02.2022 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego/Borzymowska (parking ZGN Targówek),stanowiącej  cz. dz. ew. nr 37 z  obrębu  4-10-04.

 

Do pobrania: