Treść artykułu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Treść  informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 02.02.2021 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej stanowiącej cz.dz. ew. nr 12 z obrębu 4-08-17.

 

Do pobrania: