Treść artykułu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

Adres, oznaczenie nieruchomości

 

Pow.
użytkowa
Opis przedmiotu najmu
Minimalna stawka czynszu za 1m2 w zł netto
Przeznaczenie
Termin wnoszenia opłat
Suwalska 11

dz. ew. nr 23/6, 23/7, 25/2

obręb 4-08-07

72,70 m2 usytuowanie: na pierwszym piętrze pawilonu handlowo – usługowego,

wyposażenie: inst. wod- kan, co, ccw, elektryczność

6,00 na rzecz organów administracji rządowej i samorządowej oraz na rzecz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych czynsz najmu płatny jest z góry, na podstawie comiesięcznych faktur VAT, w terminie określonym w fakturach

 

Do pobrania: