Treść artykułu

Wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażach.

Załącznik

                                                                       do Uchwały nr 193/2019

                        Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

                                                                                                                                                                                  z dnia 21.03.2019r.

 

 

Wykaz lokali użytkowych  i miejsc postojowych w garażach przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

 

 

Adres, oznaczenie nieruchomości

 

Pow.
użytkowa
Opis  lokalu / garażu
Wysokość czynszu netto
z tytułu najmu m-cznie
Przeznaczenie
Termin wnoszenia opłat
Radzymińska 111a

dz. ew. nr 51

obręb 4-10-14

 

33,79 m2

usytuowanie:  na  parterze                    w budynku mieszkalnym,

wyposażenie: inst. wod- kan, c o,  elektryczność

według najwyższej stawki  uzyskanej  w konkursie (minimalna stawka czynszowa 15,74 zł/m2 ) biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe                     dla mieszkańców czynsz najmu i opłaty za media                   płatne są z góry, na podstawie comiesięcznych faktur VAT                           w terminie określonym w  fakturach
M. Ossowskiego 9

garaż

dz. ew. nr  4/3

obręb  4-10-13

 

poziom -1

  

stanowiska               nr 27 i 34

 

usytuowanie: garaż wielostanowiskowy                  w budynku mieszkalnym,

wyposażenie: elektryczność

 

130,08 zł netto

 

na parkowanie pojazdów osobowych

 

czynsz najmu płatny są z góry,                       na podstawie comiesięcznych faktur VAT w terminie określonym                         w fakturach
Wysockiego 9 a

garaż

obręb 4-08-21

dz. ew.  10

 

 

26,78 m2

 

usytuowanie: w budynku wolnostojącym,

wyposażenie: inst. elektryczna

według najwyższej stawki uzyskanej w konkursie ofert (minimalna stawka czynszowa  10,00 zł/m2)  

na parkowanie samochodów osobowych

czynsz najmu płatny są z góry,  na podstawie comiesięcznych faktur VAT w terminie określonym                        w fakturach
Wysockiego 9 a
garaż

obręb 4-08-21

dz. ew. 10

 

 

18,75 m2

 

usytuowanie – w budynku wolnostojącym,

wyposażenie: inst. elektryczna

według najwyższej stawki uzyskanej w konkursie ofert (minimalna stawka czynszowa  10,00 zł/m2)  

na parkowanie samochodów osobowych

czynsz najmu płatny są z góry,                    na podstawie comiesięcznych faktur VAT w terminie określonym                          w fakturach