Treść artykułu

Wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

Przeznacza się do najmu lokale użytkowe i miejsca postojowe w hali garażowej wymienione w „Wykazie lokali użytkowych i miejsc postojowych  przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat”, stanowiącym załącznik  do uchwały.

Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie  Urzędu  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy,  a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej  ZGN Targówek.

Dokumenty żródłowe (213 pobrań)

 

Adres
i oznaczenie nieruchomości
Pow.
 lokalu
Opis  lokalu
Wysokość opłat
z tytułu najmu
Przeznaczenie
Tryb wynajęcia
 

Łojewska 12

dz. ew. 4/32, 4/37, 4/38, 4/39, 4/43

obręb  4-08-08

 

 

 

594,75 m2

+

124,55 m2

(piwnica)

 

 

usytuowanie :  pawilon handlowo  –  usługowy

wyposażenie:  inst. wod – kan, c.o.,   elektryczność

 

 

 

według najwyższej stawki  uzyskanej w konkursie, minimalna stawka czynszowa wynosi  15,74 zł/m2 netto  – parter  i  7,87 zł/m2  netto –  piwnica

biuro, handel, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców (wyklucza się możliwość najmu i podnajmu lokalu na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, handlu   dopalaczami i alkoholem 24 h)  

 

 

konkurs

 

Rembielińska 15

dz. ew. 81
obręb 4-08-12

 

55,18 m2

usytuowanie: parter w budynku mieszkalnym

wyposażenie:  inst. wod – kan,

ccw, co, elektryczność

według najwyższej stawki  uzyskanej w konkursie,  minimalna stawka czynszowa wynosi 15,74 zł/m2  netto  

j. w.

 

konkurs

 

Radzymińska 128

dz. ew. nr 38

obręb 4-10-07

 

 

16,10 m2

 

usytuowanie: parter w budynku mieszkalnym

wyposażenie:  inst. wod – kan

 

według najwyższej stawki  uzyskanej w konkursie, minimalna stawka czynszowa wynosi 14,31 zł/m2  netto  

j. w.

 

konkurs

Siedzibna 32

dz. ew. 4/3,

obręb 4-08-22

miejsca postojowe                nr 1, 6, 11 usytuowanie – podziemny garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym  

130,08 zł netto / 1 miejsce

 

na parkowanie pojazdów osobowych

 

 

konkurs