Treść artykułu

W sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw nieruchomości/lokalu

Zarządzenie nr 506/2020 Prezydenta  m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych:  https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C1C2976F-7EA6-4A83-BB14-BAB80FBFD062,frameless.htm

Gdzie przedsiębiorca ma składać wniosek

Wnioski można składać drogą elektroniczną i kierować je należy na adresy właściwych ZGN Targówek m.st. Warszawy, z którym dzierżawca/najemca zawarł umowę

Zasady zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych określa Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku o obniżenie czynszu: stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

Do pobrania: