Treść artykułu

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie-ZGN-P-22-2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – fe6f7614-7128-48d9-84d7-223a4af1e24b

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285929/01

Data ogłoszenia: 2021-11-26

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2021-12-06 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 11:30

 

Do pobrania: