Telefony alarmowe – dyżurne

TELEFONY ALARMOWE/DYŻURNE 2021 r.

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE 571 226 927
KONSERWACJA ELEKTRYCZNA 571 226 927
POGOTOWIE ENERGETYCZNE

22 821 53 11,

22 821 31 31

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE SIECI 994
POGOTOWIE SANITARNE ZGN 577 172 243
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE VEOLIA (DOT. CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

993 

STRAŻ MIEJSKA – TELEFON INTERWENCYJNY 986
PORTIERNIA ZGN

22 576 23 36

w godz. 17:00-7:00

Pogotowie dźwigowe dla budynku Ossowskiego 9  –  800 707 401