Treść artykułu

Targowisko „Trocka” – LIKWIDACJA

ZAWIADOMIENIE!!!

W związku budową stacji C18 wraz z torami odstawczymi będącymi częścią wschodnio-północnego odcinka II linii metra, targowisko „Trocka” z dniem 30.04.2016 r. ulega likwidacji a teren jest przekazany pod budowę ww. odcinka metra.

Targowisko funkcjonuje do 30.04.2016r do godz. 14:00