Targowisko „Rembielińska”

Targowisko położone przy ul. Rembielińskiej 7A    03-343 Warszawa.

Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego o powierzchni  575 m2.

Ilość kiosków  27 w tym 1 administracja / WC.
26 umów dzierżaw pomiędzy ZGN Targówek  a kupcami  – właścicielami pawilonów.
1 umowa najmu WC.
Ilość wiat 32  (własność Urzędu Miasta)
23 umowy najmu pomiędzy ZGN Targówek  a kupcami.