Targowiska

ZGN administruje następującymi targowiskami?

lp.

Targowisko

Adres

 

Liczba kiosków handlowych
i wiat

 

Ogólna powierzchnia targowiska

w m2

Własność gruntu

Forma użytkowania gruntu

1

Rembielińska

ul. Rembielińska 7A

03-349 Warszawa

26 kiosków

32 wiaty

1120

Zarząd Dróg Miejskich

Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.

2

Trocka

ul. Trocka 8 

03-563 Warszawa

144 kioski

62 wiaty

5749

Agencja

Nieruchomości Rolnych  5282m2

Zarząd Dróg Miejskich 467m2

Z dniem 30.04.2016 r. teren przekazany pod budowę II linii metra.

3

Krasnobrodzka

ul. Krasnobrodzka

11

03-214 Warszawa

33 kioski

20 wiat

4250

m.st. Warszawa

Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

4

św. Wincentego

Hala kwiatowa

ul . św. Wincentego 90a

03-531 Warszawa

16 kiosków

4 pom. gospodarcze

12 boksów handl.

527

m.st. Warszawa

Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

5

św. Wincentego

Kioski handlowe 

ul. św. Wincentego 81

03-530 Warszawa

26 kiosków

1000

m.st. Warszawa

Teren oddany w administrowanie.

 Podstawa: Uchwała Nr LV/651/02

Rady Gminy Warszawa – Targówek

6

św. Wincentego

Pomieszczenia gospodarcze

ul. św. Wincentego 84b

03-531 Warszawa

16 pom. gospod.

1017

m.st. Warszawa

Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

7

św. Wincentego

Lokale użytkowe

ul. św. Wincentego 88a

03-531 Warszawa

7 lok. użytkowych

436

m.st. Warszawa

Teren oddany w administrowanie. Podstawa: Zarządzenie Nr 3867/2006 Prezydenta

m.st. Warszawy
z dnia
19.09.2006 r.

8

Matki Teresy z Kalkuty

Matki Teresy z Kalkuty/ Odrowąża

03-315 Warszawa

43 stoły handlowe

97

Zarząd Dróg Miejskich

Decyzje ZDM na zajęcie pasa drogowego, wydawane na okres 3 miesięcy.