Restrukturyzacja – short info

Powiadomienie o zasadach restrukturyzacji

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że istnieje możliwość dobrowolnego przystąpienia do Programu restrukturyzacji zadłużenia w oparciu o Uchwałę Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Formy restrukturyzacji:

  1. Podstawowa jednorazowa
  2. Podstawowa ratalna
  3. Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
  4. Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi 

Warunki przystąpienia do programu restrukturyzacji:

  • posiadanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień składania wniosku
  • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa budynku w trakcie korzystania z zajmowanego lokalu)
  • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały tj. od
    1 lipca 2019 roku do 29 grudnia 2020 roku
  • zawarcie umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej oferty pomocy w uregulowaniu zadłużenia.

 

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku o przystąpienie do programu restrukturyzacji można uzyskać w siedzibach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie, bądź na stronie internetowej https://zgntargowek.pl/dokumenty/restrukturyzacja/