Treść artykułu

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 r.

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 15 stycznia 2016 r.

 w sprawie określenia miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) zarządza się, co następuje:

  • 1. Określa się miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy oraz Burmistrzom Dzielnic m.st. Warszawy.
  • 3.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                               /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

Miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na w 2016 r.

 

Dzielnica Lokal Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
Targówek Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Ul. Św. Wincentego 87

Poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00 Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Ul. Kuflewska 6

(punkt nieprzystosowany do osób niepełnosprawnych)

Poniedziałek – środa: 14.00 – 18.00

Czwartek 14.30 – 18.30

Piątek: 14.00 – 18.00

 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:

Fundacja Edukacji Nowoczesnej

(z siedzibą ul. Jana Kochanowskiego 32 lok. 60, 01-864 Warszawa)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Ul. Kłobucka 14 Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek – piątek: 9.00 – 13.00

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:

Fundacja AKCJA

(z siedzibą ul. Próchnika 8 m. 166, 01-585 Warszawa)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata