Treść artykułu

Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  W ZAKŁADZIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK NA 2017 R.
Lp. Adres Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/ robota budowlana) Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (miesząc/kwartał) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
1. Gościeradowska 15 Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Gościeradowskiej 15 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” robota budowlana 220 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
2. Birżańska 2a Doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w., wykonanie przyłącza sieci cieplnej (zakres Veolia Energia Warszawa), adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie winstalacji węzła cieplnego w budynku przy Birżańskiej 2a robota budowlana 420 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
3. Birżańska 2a Doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatki schodowej, modernizacja dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniem zieleni, ogrodzenie posesji, wykonanie instalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego robota budowlana 510 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
4. Naczelnikowska 50 Doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w., wykonanie przyłącza sieci cieplnej (zakres Veolia Energia Warszawa), adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie w instalacji węzła cieplnego w budynku przy Naczelnikowskiej 50 robota budowlana 470 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
5. Naczelnikowska 50 Doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatki schodowej, modernizacja dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniem zieleni, ogrodzenie posesji, wykonanie instalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego robota budowlana 630 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
6. Gościeradowska 3a Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Gościeradowskiej 3a – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” robota budowlana 208 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
7. Tykocińska 26 Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Tykocińskiej 26 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” robota budowlana 80 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
8. Zamiejska 14 Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Zamiejskiej 14 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” robota budowlana 195 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
9. Smoleńska 74 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie  instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Smoleńskiej 74 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” usługa 55 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
10. Wincentego 50 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie  instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Wincentego 50 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” usługa 30 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
11. Wincentego 52 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie  instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Wincentego 52 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” usługa 30 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
12. Gościeradowska 9 Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Gościeradowskiej 9 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” robota budowlana 220 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
13. P. Skargi 6 Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. P. Skargi 6 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” robota budowlana 284 000,00 zł I kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
14. P. Skargi 60 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie  instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. P. Skargi 60 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” usługa 35 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
15. P. Skargi 66 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie  instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. P. Skargi 66 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” usługa 38 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
16. Józefowska 4 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. wykonanie przyłącza sieci cieplnej (zakres Veolia Energia Warszawa), adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie instalacji węzła cieplnego w budynku przy Józefowskiej 4 usługa 35 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
17. Józefowska 4 Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatki schodowej, modernizacja dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniem zieleni, ogrodzenie posesji, wykonanie instalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego usługa 10 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
18. Rybieńska 21 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. wykonanie przyłącza sieci cieplnej (zakres Veolia Energia Warszawa), adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie instalacji węzła cieplnego w budynku przy Rybieńska 21 usługa 36 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
19. Rybieńska 21 Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatki schodowej, modernizacja dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniem zieleni, ogrodzenie posesji, wykonanie istalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego usługa 12 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
20. Siarczana 6A Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. wykonanie przyłącza sieci cieplnej (zakres Veolia Energia Warszawa), adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie instalacji węzła cieplnego w budynku przy Siarczanej 6 usługa 50 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony
21. Siarczana 6A Wykonanie dokumentacji technicznej na doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatki schodowej, modernizacja dachu, zagospodarowanie posesji z nasadzeniem zieleni, ogrodzenie posesji, wykonanie instalacji anteny zbiorczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego usługa 15 000,00 zł II kwartał art. 39 – przetarg nieograniczony