Treść artykułu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

Pomoc finansowa dla osób samotnie gospodarujących

 

POMOC OSŁONOWA OD 1 MARCA 2020 r.
PODSTAWA PRAWNA:  Uchwała nr XXIV/677/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego; Zarządzenie Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/ lokalu mieszkalnego; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
Komu przysługuje?

Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód netto nie przekracza 250 % kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty 1752,50 zł. Świadczenie przyznane na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego nie może być niższe niż 50 % miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wsparcie w formie zasiłku celowego przeznaczone jest w szczególności dla osób, które nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego oraz:

  • osiągnęły wiek emerytalny lub
  • są osobami niepełnosprawnymi lub
  • utrzymują się wyłącznie z renty lub emerytury ZUS oraz KRUS.
Do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego niezbędny jest wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania.

W sprawie uzyskania pomocy mieszkańcy mogą zgłaszać się osobiście bądź telefonicznie do pracowników socjalnych danego rejonu (zgodnie z informacją poniżej).

Po złożeniu wniosku o pomoc zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy. Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej  ww osób.

Po przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu kompletu dokumentów, zostanie wydana decyzja.

Dokumenty, które należy przygotować:

  • dowód osobisty,
  • dowód otrzymania emerytury lub renty,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • decyzje o przyznanych świadczeniach pieniężnych,
  • rachunki za bieżące opłaty mieszkaniowe.
Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Mieszkańcy Targówka mogą składać wnioski

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Filia Nr 1 – rejon działalności – Osiedle Bródno

ul. Św. Wincentego 87
03 – 291 Warszawa
informacje pod tel. (22) 277 02 00
fax.: (22) 370 25 33
ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl

Filia Nr 2  – rejon działalności – Osiedla: Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny i Zacisze

ul. Stojanowska 12/14    03 – 558 Warszawa

informacje pod tel. (22) 679 61 28

tel./fax.: (22) 679 51 57;

ops.tarf2@ops-targowek.waw.pl

UWAGA !!!

Do pobrania jest do Państwa dyspozycji wniosek o pomoc finansową dla osób samotnie gospodarujących, w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego