Treść artykułu

Ogłoszenie w sprawie najmu miejsc postojowych – ul. Michała Ossowskiego 9

O G Ł O S Z E N I E

dot. wynajęcia miejsc postojowych przez mieszkańców budynku przy ul. M. Ossowskiego 9

 

ZGN Targówek informuje o możliwości wynajęcia 4 miejsc postojowych w garażu przy ul. M. Ossowskiego 9.

Wysokość miesięcznych opłat czynszowych z tytułu najmu miejsca postojowego wynosi 160,00 zł brutto.

Kaucja za pilota 250,00 zł.

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.zgntargowek.pl  (zakładka – Ogłoszenia i komunikaty).

Wnioski o wynajem miejsca postojowego należy przesyłać elektronicznie do ZGN Targówek na adres: sekretariat@zgntargowek.pl

Uwaga: dot. parkowanie samochodów  nieposiadających instalacji gazowej.

 

Do pobrania: