Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. M. Ossowskiego 9 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy informuje, że  od dnia 01.07.2019 r. w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 (sekretariat, pokój nr 15) przyjmowane są wnioski od najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych  budynku przy ul. Ossowskiego 9  na najem  miejsca postojowego oznaczonego numerem 28,  położonego w garażu  poziom  -1.
Wysokość  miesięcznych opłat czynszowych z tytułu najmu  wynosi  160,00 zł brutto.

Procedurę najmu miejsc postojowych w trybie pozakonkursowym określa załącznik nr 1 do Uchwały nr 2360/18 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 14.02.2018 r.

Załączniki