Treść artykułu

Odpracowanie zadłużenia za lokale mieszkalne

Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy podjął w dniu 9 września 2014 r. Uchwałę Nr 3189/2014 w sprawie przyjęcia programu odpracowania zaległości czynszowych. (link do publikacji uchwały na stronach Urzędu). Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki w nim określone należy złożyć stosowny wniosek. (link do załącznika do Uchwały Nr 3189/2014),

Aktualna  stawka jednostkowa za wykonanie prac i usług jest wskazana w Uchwale Nr 1633/2017 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 15 lutego 2017 r.

Załączniki