Nieruchomości „dekretowe”

Biuletyn dla lokatorów zamieszkałych w budynkach zwróconych w trybie dekretu Bieruta

http://sprawylokalowe.um.warszawa.pl/lokator-w-budynku-prywatnym


 

Wykaz nieruchomości objętych roszczeniami dekretowymi – aktualne na dn. 31.10.2015

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/597DBC32-8714-4871-BBE2-D76ADA87D10F/1106758/ALLBUDYNKI_31102015.doc


 

  • Nieruchomości przeznaczone do zwrotu spadkobiercom byłych właścicieli:
  • Tykocińska 23 – Decyzja Nr 85/GK/DW/2010 Prezydenta m. st. Warszawy
    z dn. 26.02.2010 r.
  • Księcia Ziemowita 4 – Decyzja Nr 523/GK/DW/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 23.12.2013 r.

Księcia Ziemowita 4a – Decyzja Nr522/GK/DW/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 23.12.2013 r.