Treść artykułu

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z 2021r. poz 11,) o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 25.02.2022 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Remiszewskiej/Goławickiej, stanowiącej  dz. ew. nr 22/2 i 22/3 z obrębu 4-10-10.

 

Do pobrania: