Lokale użytkowe

Przepisy prawne regulujące najem  lokali użytkowych m.st. Warszawy:

 

UCHWAŁA NR LVI/1668/2009  RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą

 

Akty zmieniające

Numer

Organ

Data

LXXVII/1994/2014

Rada m. st. Warszawy

06-03-2014

LVIII/1750/2009

Rada m. st. Warszawy

09-07-2009

 

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat

 

 

Akty zmieniające

Numer

Organ

435/2015

Prezydent m. st. Warszawy

6209/2014

Prezydent m. st. Warszawy

 

Zarządzenie Nr 6056/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.

 

Przepisy prawne regulujące udostępnianie  powierzchni budynków pod reklamy:

 

Zarządzenie nr 961/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 listopada 2007

w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy

 

ZARZĄDZENIE NR 4017/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, na okres do lat 3, części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy oraz zasad zawarcia, po umowie na czas oznaczony, kolejnej umowy z tym samym najemcą / dzierżawcą, w celu udostępnienia tej samej części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy

 

Akty zmieniające

Numer

Organ

Data

1954/2012

Prezydent m. st. Warszawy

12-01-2012

Przepisy prawne regulujące dzierżawę nieruchomości  m. st. Warszawy:

Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r.       w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – z pozn. zm.

Akty zmieniające:

Numer

Organ

Data

LXXVIII/2008/2014

Rada m. st. Warszawy

20-03-2014

XLI/1109/2012

Rada m. st. Warszawy

30-08-2012

XXIX/612/2011

Rada m. st. Warszawy

15-12-2011

XV/281/2011

Rada m. st. Warszawy

12-05-2011

LXXXV/2500/2010

Rada m. st. Warszawy

24-06-2010

LXVII/2105/2009

Rada m. st. Warszawy

26-11-2009

XXXIV/1027/2008

Rada m. st. Warszawy

29-05-2008

XXVII/872/2008

Rada m. st. Warszawy

03-04-2008

XIX/634/2007

Rada m. st. Warszawy

22-11-2007

LXXX/2518/2006

Rada m. st. Warszawy

31-08-2006

LVI/1530/2005

Rada m. st. Warszawy

08-07-2005

XLVI/1150/2005

Rada m. st. Warszawy

03-03-2005

XXXVIII/880/2004

Rada m. st. Warszawy

30-09-2004

 

Zarządzenie Nr 3357/2006  Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.

 

 

 

Zarządzenie nr 1550/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 września 2011r. w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości m.st. Warszawy lub ich części na okres przekraczający trzy lata na rzecz osób prawnych innych niż Warszawa oraz osób fizycznych prowadzących działalność oświatową, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem                       nr 4083/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 27 marca 2013 r. (tekst ujednolicony).