Lokale

ZGN Targówek zarządza:

  • 177 budynkami (w tym 4 budynkami objętymi decyzjami Prezydenta m. st. Warszawy o zwrocie na rzecz właścicieli lub ich spadkobierców przy ulicach: Ks. Ziemowita 4,
    Ziemowita 4a, Tykocińskiej 23, Tykocińskiej 28 oraz 1 budynek decyzją Burmistrza Gminy Warszawa Targówek przy ul. Gościeradowskiej 7a),
  • 3825 lokalami komunalnymi, o łącznej powierzchni 145 462,84 m2,
  • 143 lokalami użytkowymi, o łącznej powierzchni 20 288,20 m2,
  • 4 garażami i 4 halami garażowymi (przy ulicach: Siedzibnej 32, Ossowskiego 9 oraz Oszmiańskiej 10) o łącznej ilości miejsc parkingowych 196,