Treść artykułu

Konsultacje w sprawie zmiany statutu Targówka, polegającej na zmianie granic dzielnicy ruszyły.

Zapraszamy mieszkańców Targówka do konsultacji społecznych dotyczących zmiany granicy między dzielnicami Praga-Północ i Targówek.

Projektowana zmiana zakłada, że teren między torami kolejowymi (linia w kierunku Legionowa) a ul. Piotra Wysockiego zostanie odłączony od Pragi-Północ i stanie się częścią Targówka.

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/konsultacje-w-sprawie-zmiany-statutu-targowka-polegajacej-na-zmianie-granic-dzielnicy

Opinie, uwagi i wnioski można zgłosić od 1-21 września 2017 r.

konsultacje_granica_targowka_plakat_04.pdf (162 pobrania)