Treść artykułu

konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych i garaży

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych i garaży

 

Lokale użytkowe:

  • w budynku przy ul. Dziewanny 7

powierzchnia  lokalu       –      17,90 m2

usytuowanie                    –      parter  w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –      inst. wod – kan, elektryczność

stan techniczny lokalu    –   do remontu

przeznaczenie lokalu – magazyn, handel, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium    –  256,15 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • U-1 w budynku przy ul. Święciańskiej 12

powierzchnia  lokalu      –     14,20 m2

usytuowanie                   –      parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                  –      instalacja  elektryczna

stan techniczny lokalu   –   do remontu

przeznaczenie lokalu – magazyn, handel,  usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium    –  203,20 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • U-2 w budynku przy ul. Święciańskiej 12

powierzchnia  lokalu      –     35,30 m2

usytuowanie                   –      suterena w budynku mieszkalnym, wejście od podwórza

wyposażenie                  –      instalacja wod-kan., elektryczna

stan techniczny lokalu   –   do remontu

przeznaczenie lokalu – magazyn, handel, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium    –  505,14 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • w budynku przy ul. Rajgrodzkiej 14

powierzchnia  lokalu       –      11,00 m2

usytuowanie                    –      parter  w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –      elektryczność

stan techniczny lokalu    –   do remontu

przeznaczenie lokalu – magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium    –  157,41 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • w budynku przy ul. Łojewskiej 22

powierzchnia  lokalu       –      56,17 m2

usytuowanie                    –     piwnica w budynku mieszkalnym, wejście od podwórza

wyposażenie                   –     inst. wod – kan, ccw, c.o., elektryczność

stan techniczny lokalu    –   do remontu

przeznaczenie lokalu – biuro, magazyn, handel, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców (wyklucza się możliwość najmu i podnajmu  lokalu na  działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,  handlu  dopalaczami i  handlu alkoholem 24 h)

minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

wysokość wadium    –  884,12 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

Garaże:

  • w budynku przy ul. Pratulińskiej 10 – 1 miejsce postojowe (nr 18)

wyposażenie garażu    –     elektryczność

przeznaczenie miejsca postojowego – parkowanie pojazdów osobowych

minimalna  opłata czynszowa netto  –  130,08 zł/miejsce postojowe

wysokość wadium    –  130,08 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • w budynku przy ul. Oszmiańskiej 10 – 44 miejsca postojowe (nr:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 , 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 54, 55, 56)   

wyposażenie   garażu    –      elektryczność

przeznaczenie miejsca postojowego – parkowanie pojazdów osobowych

minimalna  opłata czynszowa netto  –  130,08 zł/stanowisko

wysokość wadium    –  130,08 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • w budynku przy ul. Siedzibnej 32 – 13 miejsc postojowych (nr: 1, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23)   

wyposażenie   garażu    –      elektryczność

przeznaczenie miejsca postojowego – parkowanie pojazdów osobowych

minimalna  opłata czynszowa netto  –  130,08 zł/stanowisko

wysokość wadium    –  130,08 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

  • w budynku przy ul. P. Wysockiego 9 a 

powierzchnia  garażu    –    18,75 m2

wyposażenie garażu    –     elektryczność

przeznaczenie garażu – parkowanie pojazdów osobowych

minimalna  stawka czynszowa  netto –  11,00 zł/m2

wysokość wadium    –  206,25 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5  03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

 

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym lokali i garaży oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego są:

Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pok. 14, tel. 22-679-41-76                     w godz. 1000– 1400dotyczy lokali użytkowych poz. 1- 4 i garaży poz. 1-2

 Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie, pok. 21, tel. 22-594-07-19 w godz. 1000– 1400                         –  dotyczy lokali użytkowych poz. 5,  garaży poz. 3- 4

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5, pokój nr 15,  w terminie od dnia 25.10.2018 r. do dnia 15.11.2018 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi się w dniu 15.11.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pokój nr 3.

 

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali i garaży zostały zawarte
w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druki ofert, wzór umów najmu jest dostępny na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl  i  www.zgntargowek.pl .

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu i garażu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

 

Załączniki