Treść artykułu

Konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych.

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

            1) lokal użytkowy   w budynku przy ul. św. Wincentego 30

powierzchnia  lokalu       –    17,01 m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, co, ccw

stan techniczny lokalu    –    dobry

przeznaczenie lokalu      –     biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

wysokość wadium     –  267,74 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

2) lokal użytkowy w budynku przy ul. Smoleńskiej 94

powierzchnia  lokalu      –    22,06 m2  (parter)  +  11,86m2   (piwnica)

usytuowanie  –  lokal na parterze,  z piwnicą  przynależną do lokalu

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, gazowa

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2  za pow. na parterze

                                                                 8,00zł /m2   za pow. w piwnicy

wysokość wadium     –    410,56 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

            Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającą zapoznanie się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołów zdawczo – odbiorczych jest Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami   w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pokój nr 14,  tel. 22-679-41-76 w godz. 1000– 14.00

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 pokój nr 15, w terminie od dnia 21.11.2019 r. do dnia  12.12.2019 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi się w dniu 12.12.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępne są na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl  i  www.zgntargowek.pl

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załączniki