Treść artykułu

Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 30 oraz ul. Nieszawskiej 3B

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokalużytkowych:

 

1) lokal przy ul. św. Wincentego 30 w Warszawie

powierzchnia lokalu – 28,13 m2

usytuowanie – lokal składa się z 2 odrębnych pomieszczeń:  I pomieszczenie o pow. 13,77 m2 z wejściem od strony ul. św. Wincentego , II pomieszczenie z wc, o pow. 14,36 m2 z wejściem z klatki schodowej od strony podwórka

stan formalno – prawny budynku – własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu – instalacja elektryczna, co, ccw i wod – kan

stan techniczny lokalu – do remontu

przeznaczenie lokalu – biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – brak

minimalna stawka czynszowa netto – 20,00 zł/m2

wysokość wadium – 562,60 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty – do 5 lat

okres związania ofertą – do 60 dni

 

2) lokal przy ul. Nieszawska 3B w Warszawie

powierzchnia lokalu – 51,50 m2 (36,15 m2 pow. podst. + 15,50 m2 pow. piwnicy przynależnej do lokalu)

usytuowanie – parter w budynku pawilonu handlowego z bezpośrednim zejściem do piwnicy 

stan formalno – prawny budynku – własność m. st. Warszawy

wyposażenie lokalu – instalacja elektryczna i wod – kan

stan techniczny lokalu – do remontu

przeznaczenie lokalu – biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

dostępność lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – brak

minimalna stawka czynszowa netto –  16,00 zł/m2 za powierzchnię podstawową

–  8,00 zł/m2 za powierzchnię piwnicy

wysokość wadium –  702,40 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty – do 5 lat

okres związania ofertą – do 60 dni

 

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym oraz projektem protokołu zdawczo – odbiorczego są:

Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pok. 14, tel. 22-679-41-76 w godz. 1000– 1400
dotyczy lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 30,

Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie, pok. 21, tel. 22-594-07-20 w godz. 1000– 1400
dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Nieszawskiej 3B

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
przy ul. Gościeradowskiej 5 w terminie od dnia 7.05.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 21.05.2021 r. o godz. 1030
w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

 

 

Do pobrania: